Přejít k obsahu


Expert tool for optimization of electric drives of hydraulic and pneumatic systems in nuclear power plants

Citace:
SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. Expert tool for optimization of electric drives of hydraulic and pneumatic systems in nuclear power plants. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Expert tool for optimization of electric drives of hydraulic and pneumatic systems in nuclear power plants
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Sirový , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Expertní systém pro optimalizaci elektrických pohonů hydraulických a pneumatických systémů jaderné elektrárny se skládá ze dvou komplexních nástrojů - softwarové nástroje MVD Pump Save 2014 a MVD Fan Save 2014. Soubor těchto nástrojů slouží pro kvalifikovaný návrh, srovnání a optimalizaci energetické účinnosti, respektive spotřeby výkonových hydraulických a pneumatických aplikací. Integruje moduly pro ucelené posouzení řešené případové studie – od modulu pro řešení hydraulického / pneumatického systému a čerpadla / ventilátoru včetně širokého portfolia technik řízení průtoku, přes modul pro konfiguraci a výpočet pohonu až po napájecí síť. Obsahuje funkce pro detailní technicko-ekonomické posouzení řešených variantních řešení. Poslední verze softwarových nástrojů – 2014 – SW nástroje MVD Pump Save 2014 a MVD Fan Save 2014 byly optimalizovány na řešení typických aplikací v JE. Ve verzi sw. 2014 byly též aktualizovány a na základě reálných dat verifikovány, matematické modely části pohonu. Součástí SW jsou implementované charakteristické případové studie aplikací v JE.
Abstrakt EN: Expert software for optimization of electric drives of hydraulic and pneumatic systems in nuclear power plants consists of two comprehensive tools - MVD Pump Save 2014 and MVD Fan Save 2014. This set of tools is used for qualified design, comparison and energy or power consumption evaluation of hydraulic and pneumatic applications. It integrates modules for comprehensive assessment of case studies - from hydraulic and/or pneumatic part including pump and/or fan including wide portfolio of flow control techniques over part dealing with drive to power supply network. The tool integrates functions for in-detail technical and economical evaluation of variant solutions. The latest versions of software tools - 2014 - have been optimized for solution of typical applications in nuclear power plants. It has been also updated and verified mathematical models of drives. Directly in the software tool are integrated default typical case studies of applications in nuclear power plants.
Klíčová slova

Zpět

Patička