Přejít k obsahu


Zlatá bula sicilská ve výtvarném umění

Citace:
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Zlatá bula sicilská ve výtvarném umění. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 13-22. ISBN: 978-80-7380-530-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Golden Bull of Sicily in Visual Arts
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Antonín Lojek Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve svém článku autoři prezentují nový aspekt Zlaté buly sicilské - její zastoupení ve výtvarném umění. První část článku se týká Přemysla Otakara I., který získal dědičný titul krále českého. Ve druhé části se autoři zabývají výkonem práva českých králů jmenovat biskupy, potvrzeném v článku 5 Zlaté buly. Třetí část je zaměřena na příjezd českých panovníků na římské sněmy, ale také na volbu římského krále, na vedoucí pozici českého krále mezi světskými kurfiřty a na postavení ostatních kurfiřtu. To vše je doprovázeno v textu příslušnými obrázky.
Abstrakt EN: In their article the authors present a new aspect of the Golden Bull of Sicily - its representation in visual arts. The article is divided into three sections. The first concerns Ottokar I of Bohemia, who acquired the hereditary title of the King of Bohemia. In the second section the authors deal with the power of Kings of Bohemia to appoint bishops, confirmed in Article 5 of the Golden Bull. The third section is focused on the arrival of Czech rulers at the Convention of Rome, but also on the election of the Roman Emperor, on the leading position of the King of Bohemia among the secular electors and on the position of other electors. All this is is accompanied in the text by relevant images.
Klíčová slova

Zpět

Patička