Přejít k obsahu


Correlation effects in fcc-FexNi1-x alloys investigated by means of the KKR-CPA

Citace:
MINÁR, J., MANKOVSKY, S., ŠIPR, O., BENEA, D., EBERT, H. Correlation effects in fcc-FexNi1-x alloys investigated by means of the KKR-CPA. Journal of Physics: Condesed Matter, 2014, roč. 26, č. 27, s. 1-10. ISSN: 0953-8984
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Correlation effects in fcc-FexNi1-x alloys investigated by means of the KKR-CPA
Rok vydání: 2014
Autoři: doc.Dr. Jan Minár , S. Mankovsky , O. Šipr , D. Benea , H. Ebert
Abstrakt CZ: V práci studujeme elektronovou strukturu a magnetické vlastnosti neuspořádané fcc slitiny FexNi1-x (fcc: kubická plošně centrovaná mříž) pomocí KKR-CPA (Korringova-Kohnova-Rostokerova metoda, aproximace koherentním potenciálem) metody výpočtu pásové struktury. Pro studium významu korelačních efektů byly výpočty provedeny na úrovni LSDA (aproximace lokální spinové hustoty), LSDA+U i LSDA+DMFT (dynamická teorie středního pole). Ukazuje se, že započtením korelačních efektů se spinové magnetické momenty ani související hyperjemná pole významně nezmění. Naproti tomu orbitální magnetické momenty indukované spinově-orbitální interakcí se započtením korelací zvětší, v závislosti na druhu atomu. Prezentované závěry jsou v plné shodě s nedávnými experimentálními studiemi.
Abstrakt EN: The electronic structure and magnetic properties of the disordered alloy system fcc-Fex Ni1−x (fcc: face entered cubic) have been investigated by means of the KKR-CPA (Korringa–Kohn–Rostoker coherent potential approximation) band structure method. To investigate the impact of correlation effects, the calculations have been performed on the basis of the LSDA (local spin density approximation), the LSDA + U as well as the LSDA + DMFT (dynamical mean field theory). It turned out that the inclusion of correlation effects hardly changed the spin magnetic moments and the related hyperfine fields. The spin–orbit induced orbital magnetic moments and hyperfine fields, on the other hand, show a pronounced and element-specific enhancement. These findings are in full accordance with the results of a recent experimental study.
Klíčová slova

Zpět

Patička