Přejít k obsahu


Momentum space anisotropy of electronic correlations in Fe and Ni: An analysis of magnetic Compton profiles

Citace:
CHIONCEL, L., BENEA, D., EBERT, H., DI MARCO, I., MINÁR, J. Momentum space anisotropy of electronic correlations in Fe and Ni: An analysis of magnetic Compton profiles. Physical Review B, 2014, roč. 89, č. 9, s. \´094425.1\´-\´094425.9\´. ISSN: 1098-0121
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Momentum space anisotropy of electronic correlations in Fe and Ni: An analysis of magnetic Compton profiles
Rok vydání: 2014
Autoři: L. Chioncel , D. Benea , H. Ebert , I. Di Marco , doc.Dr. Jan Minár
Abstrakt CZ: Analyzujeme sumární a magneticky rozlišené Comptonovy profily tranzitivních kovů Fe a Ni v rámci kombinované teorie funkcionálu hustoty a dynamického středního pole. Již při použití standardní aproximace lokální spinové hustoty (LSDA) je dosaženo poměrně dobré shody mezi měřenými magnetickými Comptonovými profily a výpočtem. Započtením lokálních, avšak dynamických, mnohočásticových korelací podchycených teorií dynamického středního pole (DMFT) se tato shoda dále prohloubí. Ke kvantifikaci síly elektronových korelací je použit druhý moment rozdílu sumárního Comptonova profilu v LSDA a DMFT přístupu, podél stejného směru impulzu.
Abstrakt EN: The total and magnetically resolved Compton profiles are analyzed within the combined density functional and dynamical mean-field theory for the transition-metal elements Fe and Ni. A rather good agreement between the measured and computed magnetic Compton profiles of Fe and Ni is obtained with the standard local spin-density approximation (LSDA). By including local but dynamic many-body correlations captured by dynamical mean-field theory (DMFT), the calculated magnetic Compton profile is further improved when compared with experiment. The second moment of the difference of the total Compton profiles between the LSDA and DMFT, along the same momentum direction, has been used to discuss the strength of electronic correlations in Fe and Ni.
Klíčová slova

Zpět

Patička