Přejít k obsahu


Static corrections versus dynamic correlation effects in the valence band Compton profile spectra of Ni

Citace:
CHIONCEL, L., BENEA, D., MANKOVSKY, S., EBERT, H., MINÁR, J. Static corrections versus dynamic correlation effects in the valence band Compton profile spectra of Ni. Physical Review B, 2014, roč. 90, č. 18, s. \´184426.1\´-\´184426.9\´. ISSN: 1098-0121
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Static corrections versus dynamic correlation effects in the valence band Compton profile spectra of Ni
Rok vydání: 2014
Autoři: L. Chioncel , D. Benea , S. Mankovsky , H. Ebert , doc.Dr. Jan Minár
Abstrakt CZ: Spočetli jsme Comptonovské profily Ni pomocí aproximace lokální hustoty k teorii funkcionálu hustoty s různě započtenými elektronovými korelacemi. Na totálních a magnetických Comptonovských profilech se ukazují nejen kvantitativní ale i kvalitativní rozdíly v závislosti na tom, zda Hubbardovské korekce jsou započteny v rámci středního pole +U nebo pokročilejším dynamickým způsobem. Naším cílem je rozebrat jak mohou elektronové korelace modifikovat kinetickou energii v různých prostorových směrech. Diskutuje se o rozdílových momentech Comptonovských profilů ve druhém a čtvrtém řádu v závislosti na síle lokální Coulombické interakce U.
Abstrakt EN: We compute the Compton profile of Ni using the local density approximation of density functional theory supplemented with electronic correlations treated at different levels. The total/magnetic Compton profiles show not only quantitative but also qualitative significant differences depending on whether Hubbard corrections are treated at a mean field +U or in a more sophisticated dynamic way. Our aim is to discuss the range and capability of electronic correlations to modify the kinetic energy along specific spatial directions. The second and the fourth order moments of the difference in the Compton profiles are discussed as a function of the strength of local Coulomb interaction U .
Klíčová slova

Zpět

Patička