Přejít k obsahu


Paralelní texty v lingvodidaktice a možnosti rozvíjení strategií učení se cizím jazykům

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Paralelní texty v lingvodidaktice a možnosti rozvíjení strategií učení se cizím jazykům. In Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 157-166. ISBN: 978-80-261-0404-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multilingual Parallel texts in Language Teaching and the Development of Language Learning Strategies
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: V příspěvku pojednáme o možnostech využití paralelních textů ve výuce cizích jazyků. Vzhledem ke stejnému nebo podobnému tématickému zaměření jsou tyto texty využívány v translatologii v průběhu překladatelské analýzy výchozího textu. Překladatel z nich tak může čerpat například informace terminologického charakteru nebo kolokace v cílovém jazyce překladu. V pedagogické praxi mohou být paralelní texty vhodným doplňkovým učebním materiálem zejména ve výuce druhého a třetího cizího jazyka. Pokud se učitelé s dobrou znalostí alespoň dvou cizích jazyků rozhodnou pro zařazení paralelních textů do výuky, mohou tak vést své studenty ke schopnosti kontrastivního pohledu na cizí jazyky, které se učí souběžně nebo následně.
Abstrakt EN: The article presents the plurilingual education that aims to develop a degree of communicative ability in a number of languages. As French and English are related languages, teachers may use multilingual parallel texts in French classes with advanced students and make students benefit from frequent similarities. There are several multilingual news websites.
Klíčová slova

Zpět

Patička