Přejít k obsahu


Převod vlastnického práva k jednotce podle nového občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Převod vlastnického práva k jednotce podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 2, s. 44-52. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transfer of ownership of the unit by the new Civil Code
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Nový občanský zákoník přinesl novou právní úpravu bytového spoluvlastnictví. Tato úprava má dosti zásadní vliv i na problematiku převodu vlastnického práva k jednotce, přičemž je třeba rozlišovat převod vlastnického práva k jednotce vymezené podle občanského zákoníku, k jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů a (povinné a dobrovolné) převody k družstevním jednotkám.
Abstrakt EN: The new Civil Code introduced new legislation on housing ownership. This adjustment has quite a significant impact on the issue of transfer of ownership of the unit while it is necessary to distinguish the transfer of title to the unit defined by the Civil Code, an entity defined by the law on ownership and (mandatory and voluntary) transfers to the cooperative units.
Klíčová slova

Zpět

Patička