Přejít k obsahu


Database Implementation of the Means of Map Representation Catalogue for the Third Military Suervey Maps

Citace:
VICHROVÁ, M., KEPKA, M. Database Implementation of the Means of Map Representation Catalogue for the Third Military Suervey Maps. In 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY AND GIS Proceedings. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2014. s. 598-606. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1314-0604
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Database Implementation of the Means of Map Representation Catalogue for the Third Military Suervey Maps
Rok vydání: 2014
Místo konání: Sofia, Bulgaria
Název zdroje: Bulgarian Cartographic Association
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Ing. Michal Kepka ,
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje návrh kategorií mapových prvků a implementaci Katalogu objektů map III. vojenského mapování za použití databázových technologií. V rámci práce byly navrženy jednotlivé kategorie objektů na mapách, které sjednocovaly kategorie používané v různých vydáních mapových klíčů. Vytvořený Katalog obsahuje původní použité mapové znaky a jejich případné modifikace během následujících vydáních mapových klíčů, pokud nějaké modifikace byly zaznamenány. Práce obsahuje dva výsledky, prvním je Katalog mapových znaků map III. vojenského mapování jako takový, druhým je datový model tohoto Katalogu a jeho implementace v prostorové databázi. Celý Katalog poskytuje zdroj dat pro následné analýzy a statistiky nejen v rámci III. vojenského mapování ale i vůči podobným mapováním. Databázová implementace Katalogu představuje výchozí bod pro vyhledávání objektů na mapách i identifikaci mapového obsahu georeferencovaných mapových sekcí.
Abstrakt EN: The scope of this work is to design categories of map elements and to implement the Catalogue of map subjects of the Third Military Survey by using database technologies. Individual categories of the map subjects were proposed. Later editions of list of map symbols were taken into consideration. The catalogue contains original map symbols for each map subject and their modifications during the time if any exist. The results can be summarized as the Catalogue of map subjects of the Third Military Survey as such, the data model of this Catalogue and its implementation in the spatial database. The Catalogue represents data source for consequent analyses and statistics within the scope of the Third Military Survey or in comparison to other analogous surveys. The database implementation of the Catalogue represents groundwork for searching of map subjects and identifying of the map content on the georeferenced map sections.
Klíčová slova

Zpět

Patička