Přejít k obsahu


Ergonomická analýza krátké a dlouhé střelné zbraně

Citace:
ŠIMON, M., BUREŠ, M., GÖRNER, T., SEKULOVÁ, K., MILLER, A. Ergonomická analýza krátké a dlouhé střelné zbraně. Česká zbrojovka a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomic analysis of short and long firearm
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Česká zbrojovka a.s.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Tomáš Görner Ph.D. , Ing. Kateřina Sekulová Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Cílem výzkumu je analyzovat ergonomii vybraných modelů krátkých a dlouhých střelných zbraní, provést srovnání s konkurenčními výrobky a předložit návrhy na zlepšení stávajících parametrů. Na těchto zbraních byly nejprve provedy testy, zhodnotil se současný stav a poskytly se doporučení optimální velikosti jednotlivých parametrů. Zejména se jednalo o hodnocení úchopových a dosahových parametrů na vybraných střelných zbraních.
Abstrakt EN: The aim of the research is to analyse the ergonomics of selected models of short and long firearms, to make a comparison with competing products and to submit proposals for improvement of existing parameters. Firstly several test were performed on these weapons, the current situation was assessed and recommendations to the optimal size of the individual parameters were given. In particular, it was an assessment of grip and outreach parameters on selected firearms.
Klíčová slova

Zpět

Patička