Přejít k obsahu


Work of Molecular Motors

Citace:
ČIBERA, V. Work of Molecular Motors. In Energetické stroje a zařízení, Termomechanika & Mechanika tekutin, ES 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0348-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Work of Molecular Motors
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Čibera
Abstrakt CZ: V souvislosti se zmenšováním technologií lze zaznamenat vzrůstající snahu o sestrojení mechanismů pracujících na škále mikrometrů a nanometrů. Živé organismy jsou plné těchto mechanismů a mnoho z nich bylo v současné době objeveno a byl vysvětlen princip jejich chování. Tento příspěvek krátce představuje molekulární motor myosin II, který byl vyvinut během milionů let trvající evoluce. V příspěvku byl použit modifikovaný matematický model z padesátých let dvacátého století. Pomocí tohoto modelu bylo simulováno základní chování tohoto fascinujícího mechanismu.
Abstrakt EN: As the technology miniaturizes, there is a growing effort to develop machines in the scales of micro- and nanometres. The living nature is already full of these mechanisms and many of them have been recently discovered and understood. This contribution briefly introduced biological engine myosin II developed during the millions years of evolution and its relation to the “classical mechanisms”. Modified mathematical model from the 1950s describing its behavior was used to simulate the basic behavior of this fascinating natural mechanism.
Klíčová slova

Zpět

Patička