Přejít k obsahu


Optoelectronic behavior of Quaternary Uranium Chalcogenides Rb2Pd3UM6 (M = S, Se): A first principle study

Citace:
UD DIN, H., AZAM, S., KHAN, S., KHENATA, R. Optoelectronic behavior of Quaternary Uranium Chalcogenides Rb2Pd3UM6 (M = S, Se): A first principle study. Journal of Alloys and Compounds, 2014, roč. 615, č. prosinec 2014, s. 507-513. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optoelectronic behavior of Quaternary Uranium Chalcogenides Rb2Pd3UM6 (M = S, Se): A first principle study
Rok vydání: 2014
Autoři: Haleem Ud Din , Sikander Azam M.Sc. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , R. Khenata
Abstrakt CZ: První principiélní studie Fermiho plochy, elektronické hustoty náboje a optických vlastností kvartérních chalkogenidů uranu Rb2Pd3UM6 (M = S, SE) se provádí pomocí metody full potential linear augmented plane wave (FP-LAPW) která vychází z funkční teorie hustoty. Pomocí metody MBJ, křivky elektronického pásma které se překrývají na úrovni Fermi naznačuje kovovou pásovou strukturu obou sloučenin. Z vypočtené hustoty stavů (DOS) spekter vyplývá, že valence pásma se připisuje hlavně Rb-p, Pd-d a S-s/p or Se-s/p stavům;vodivostnímu pásu je přisuzován zejména Pd-d, U-f a S-p nebo Se-p / d stav. Z elektronického spektra hustotoy náboje, je zjištěno, že existuje silná kovalentní vazba mezi Pd a S, a Pd nebo Se zatímco přenos náboje mezi U a S,U a Se,Rb a S, a Rb a Se atomy.Výpočet Fermiho povrchu ukazuje že obě tyto látky obsahují stejné množství rychlých elektronů, ale liší se v množství pomalých nebo středních elektronů. Vypočtené závislosti na frekvenci dielektrické funkce, funkce energetické ztráty a odrazivost vykazují značnou anizotropii obou sloučenin.
Abstrakt EN: First principle calculations of electronic, Fermi surface, electronic charge density and optical properties of Quaternary Uranium Chalcogenides Rb2Pd3UM6 (M = S, Se) are performed using full potential linear augmented plane wave (FP-LAPW) method within the frame work of density functional theory. Using mBJ method, the electronic band curves overlap at Fermi level and show metallic band structure for both compounds. The calculated densities of states (DOS) spectra show that the valence band is mainly attributed to Rb-p, Pd-d and S-s/p or Se-s/p states; conduction band is mainly attributed to Pd-d, U-f and S-p or Se-p/d states. From the electronic charge density spectrum, it is revealed that a strong covalent bond exists between Pd and S, and Pd or Se while charge transfer between U and S, U and Se, Rb and S, and Rb and Se atoms results in ionic bond nature. It is noted from Fermi surface calculations that both compounds comprise same number of fast velocity electrons but differs in slow or intermediate velocity of electrons. The calculated frequency dependent dielectric function, energy loss function and reflectivity show a considerable anisotropy for both compounds.
Klíčová slova

Zpět

Patička