Přejít k obsahu


Stanovení technicko-ekonomického hodnocení realizovatelnosti výroby

Citace:
ŠIMON, M., HOŘEJŠÍ, P. Stanovení technicko-ekonomického hodnocení realizovatelnosti výroby. Mavel a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical Economical Manufacturing Possibility Validation
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Mavel a.s.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Petr Hořejší Ph.D.
Abstrakt CZ: Softwarové řešení Mavel STEH bylo vytvořeno speciálně dle specifik společnosti Mavel pro hrubé stanovení technicko-ekonomického hodnocení realizovatelnosti výroby Kaplanovy či Francisovy turbíny. Software slouží pro operativní a rychlé stanovení výsledné ceny výroby a materiálu v rámci zadaných parametrů. Software je také schopen navrhnout přípustné materiály v rámci daných vstupních parametrů. Software nepočítá celkovou cenu turbíny, ta je ovlivněna např. cenou logistických a administrativních procesů. Z výsledné ceny vypočítané softwarem je však možno celkovou cenu produktu odhadnou připočítáním procentuální přirážky k vypočítané ceně.
Abstrakt EN: Software solution Mavel STEH was especially developer for MAVEL company for a rough estimation of technical-economical evaluation of Kaplan or Francis turbine manufacturing possibility. Software serves for quick and operative estimation of the price of material and manufacturing in the bounds of input parameters. Software is also capable to propose valid materials for a particular settings. Software do not count the final price, which is also on e.g. logistic or administrative price dependent. The user can estimate the final price by adding perceptual overhead costs.
Klíčová slova

Zpět

Patička