Přejít k obsahu


Uspořádání pracovišť výrobního prostoru

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A. Uspořádání pracovišť výrobního prostoru. ZVVZ MACHINERY, a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spatial arrangement of workplaces in production system
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZVVZ MACHINERY, a.s.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné zprávy je analýza a racionalizace prostorového uspořádání svařovacích pracovišť pro výrobu podvozků pro kolejová vozidla. Cílem zprávy bylo zhodnocení stávajícího stavu prostorového uspořádání výrobního systému ve formě analýzy a 3D zobrazených hmotných toků ve výrobním systému. Dle výsledků analýzy byly hledány optimální návrhy prostorového uspořádání, které vedly k minimalizaci a narovnání hmotných toků a tím k optimální manipulaci a pohybu ve výrobním systému.
Abstrakt EN: The content of the research report is an analysis and rationalization of the spatial arrangement of welding workplaces for manufacturing of chassis for railway vehicles. The aim of the report was to assess the current state of the spatial arrangement of the production system in the form of analysis and 3D representation of material flows in the system. According to the results of the analysis optimal spatial proposals were sought, which led to the straightening and minimization of material flows and thus to the handling optimization and movement in the production system.
Klíčová slova

Zpět

Patička