Přejít k obsahu


Uspořádání pracovišť výrobního prostoru k výrobě rámů a návěsů

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A. Uspořádání pracovišť výrobního prostoru k výrobě rámů a návěsů. ZVVZ MACHINERY, a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Arrangement of workplaces for truck trailers production
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZVVZ MACHINERY, a.s.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné zprávy je analýza a racionalizace prostorového uspořádání výroby kamionových návěsů a tlakových nádob. Cílem zprávy bylo zhodnocení stávajícího stavu prostorového uspořádání pracovišť a výrobního systému ve formě analýzy a 3D zobrazených hmotných toků v Hale 10 – první a druhá loď, za předpokladu výroby tří typů návěsu v jednosměnném provozu za rok. Dle výsledků analýzy byly nalezeny optimální návrhy prostorového uspořádání, které vedly k minimalizaci a narovnání hmotných toků a tím k optimální manipulaci a pohybu ve výrobním systému.
Abstrakt EN: The content of the research report is an analysis and rationalization of the spatial arrangement of truck trailers production and pressure vessels. The aim of the report was to assess the current state of the spatial arrangement of the production system in the form of analysis and 3D representation of material flows in the Hall 10 – first and second field assuming the production of three types of trailer in one shift operation per year. According to the results of the analysis optimal spatial proposals were sought, which led to the straightening and minimization of material flows and thus to the handling optimization and movement in the production system.
Klíčová slova

Zpět

Patička