Přejít k obsahu


Project Management Enriched by Engineering Design Science during the Design Process of a Technical Product

Citace:
KROTÁK, S., ŠTÁDLER, C., ŠIMLOVÁ, M., JIRKOVÁ, H. Project Management Enriched by Engineering Design Science during the Design Process of a Technical Product. In ICDES 2014. Brno: MM Publishing, 2014. s. 156-161. ISBN: 978-4-9905565-2-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Project Management Enriched by Engineering Design Science during the Design Process of a Technical Product
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: MM Publishing
Autoři: Ing. Stanislav Kroták , Ing. Ctibor Štádler , Ing. Martina Šimlová , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je ukázat jednu možnou metodu pro predikování vlastností technických produktů již ve fázi návrhu. Metoda je založena na znalosti projektového managementu (PM), a také využívá metodické základny konstrukční vědy (EDS). Pro ověření prezentované metody, byla tato metoda použita v rámci řešení skutečného konstrukčního problému.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to show a possible method for predicting the properties of technical products already in the design phase. The method is based on the knowledge of Project management (PM) and also uses the methodical basis of Engineering Design Science (EDS). To verify the presented method, this method was used in the context of solving a real design problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička