Přejít k obsahu


Effect of Input Structure of Blank on Development of Final Structure when Processing at Temperatures between Solidus and Liquidus

Citace:
MAŠEK, B., VANČURA, F., AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., WAGNER, M.F. Effect of Input Structure of Blank on Development of Final Structure when Processing at Temperatures between Solidus and Liquidus. In DAAAM 2014. Vienna: Procedia Engineering, 2015. s. 722-729. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Input Structure of Blank on Development of Final Structure when Processing at Temperatures between Solidus and Liquidus
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Procedia Engineering
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Filip Vančura , Ing. David Aišman Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr.-Ing. habil. Martin F.-X. Wagner
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá vlivem vstupní struktury materiálu na vývoj struktury při následném zpracování technologií mini-thixoformingu. Mini-thixoforming patří mezi skupinu zpracování v semi-solid stavu, kdy dochází ke zpracování velmi malých objemů kovových slitin. Pro experiment byla zvolena nástrojová ocel X210Cr12 ve dvou různých výchozích stavech. První polotovar byl použit ve stavu vyžíhaném naměkko s feriticko-karbidickou mikrostrukturou a hrubými primárními karbidy chrómu. Velikost feritického zrna byla 13,7 µm při tvrdosti 210 HV30. Druhý stav byl připraven vysokoteplotním žíháním na teplotě 1200°C po dobu 1 hodiny. Mikrostruktura byla po vysokoteplotním žíhání tvořena austenitem a karbidy. Velikost zrna byla v rozmezí cca 37 až 50 µm a lokálně vzrostla až na 200 µm. Změna typu matrice způsobila změnu v hodnotě tvrdosti z 210 na 300 HV30. Zpracování v semi-solid stavu obou polotovarů bylo provedeno za stejných podmínek. Stupňovitý ohřev na teplotu tváření 1265°C za 9 s následované buď rovnou ochlazením na pokojovou teplotu za 2s, nebo deformací 2 mm za 0,3s a ochlazením. Dosažené struktury byly analyzovány a porovnány za pomocí světelné a řádkovací elektronové mikroskopie včetně EBSD. Pro porovnání mechanických vlastností byla použita zkouška tvrdosti. K porovnání mikrostruktury mini-thixoformingu byly jako atributy zvoleny velikost zrna a rozložení eutektika v objemu zpracovaného materiálu. Experiment prokázal souvislost mezi připravenou vstupní strukturou, kdy vysokoteplotním žíháním připravený stav měl po zpracování v semi-solid stavu velikost zrna v rozmezí 43 až 59 µm oproti původnímu rozmezí 37 až 50 µm a lokálně byla zrna zhrublá až na cca 150 µm. Naměkko vyžíhaný stav vykazoval po zpracování podobné hodnoty velikosti zrna jako před ním a to 10 až 13 µm.
Abstrakt EN: The article describes the effect of input material structure on the structure development during the subsequent processing by mini-thixoforming technology. Two different initial states were prepared from X210Cr12 tool steel for the experiment. The first semi-product was used in the soft-annealed state with ferritic-carbidic microstructure and coarse primary chromium carbides. Ferritic grain size 13,7 µm and the hardness was 210 HV30. The second state was prepared by high temperature annealing at 1200°C for 1 hour. The microstructure then consisted of austenite and carbides. The grain size was in the range of cca 37 to 50 µm, hardness was 300 HV30. Treatment consisted of heating to a semi-solid state at the temperature 1265°C in 9 s. That was followed by direct cooling to room temperature in 2 s. The grain size and distribution of eutectic in the volume of the processed material were selected as the attributes for microstructure evaluation after mini-thixoforming. The structure after processing in a semi-solid state consists of polyhedral austenite with a grain size of 43-59 µm, compared to the initial range 37-50 µm. This compares to the soft annealed state when, after semi-solid processing, the grain size was only 10 to 13 microns.
Klíčová slova

Zpět

Patička