Přejít k obsahu


Funkční vzorek zařízení pro infračervené nedestruktivní testování ochranných skel procesních laserových hlav.

Citace:
FRANC, A., ŠVANTNER, M. Funkční vzorek zařízení pro infračervené nedestruktivní testování ochranných skel procesních laserových hlav.. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional sample of the infrared non-destructive testing system used for cover glasses of laser processing heads.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Aleš Franc Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek zařízení slouží k měření znečištění skel metodou IRNDT. Tato skla se využívají u laserových procesních hlav jako ochrana jejich interní optiky. Základními prvky zařízení jsou vysokorychlostní infračervená (IR) kamera, zdroj buzení IR záření (záblesková lampa), elektronická synchronizační jednotka a mechanický upínač vzorků skel. Měřicí zařízení bylo vyvinuto na základě požadavku průmyslové sféry na zvýšení jakosti laserem zpracovávaných výrobních produktů.
Abstrakt EN: Functional sample is used for measurement of cover glasses contamination by IRNDT method. These cover glasses are used in laser processing heads as a protection of their internal optics. Main parts of the system are – high-speed infrared camera, source of IR radiation (flash lamp), synchronization unit and mechanical fixture of the glass samples. The measure equipment has been developed on the base of requirements coming from industrial sector to increase quality of laser processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička