Přejít k obsahu


Lisované geopolymerní kompozity s keramickým plnivem

Citace:
KOVÁŘÍK, T., POLA, M., RIEGER, D., FRANČE, P., KADLEC, J., ČEKALOVÁ, M. Lisované geopolymerní kompozity s keramickým plnivem. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pressed geopolymer composites with ceramic filler
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Michal Pola , Ing. David Rieger , RNDr. Petr Franče , Ing. Jaroslav Kadlec , Ing. Marcela Čekalová
Abstrakt CZ: Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), L160, mleté vysokopecní strusky a jemných vápenatých aditiv. Tyto pucolánově aktivní látky byly využity k přípravě geopolymerní matrice s keramickým plnivem technologií lisování s minimalizací pojivé fáze. Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře. Tato receptura optimalizuje složení a množství pojivé fáze, včetně granulometrického složení pro umožnění využití technologie lisování. Navrhovaný postup zaručuje nejen optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.
Abstrakt EN: Research and development was focused on optimization of manufacturing technology of granular composite based on commercial product of ČLUZ a.s., L160, milled slag and fine calcium additives. The puzzolana active materials was used for preparation of geopolymeric matrix with ceramic filler by pressing technology with minimization of binding phase. The crucial benefit of proposed technological procedure is fixed and verified prescription. In this prescription, the composition and amount of binder is optimized, including gradation description of aggregates for pressing technology enabling. Suggested procedure warranted optimal distribution of granular filler and guaranteed unified mechanical characteristics of final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička