Přejít k obsahu


Lisované polymerní kompozity s definovanou magnetickou permeabilitou

Citace:
KOVÁŘÍK, T., RIEGER, D., FRANČE, P., KULLOVÁ, L., ČEKALOVÁ, M. Lisované polymerní kompozity s definovanou magnetickou permeabilitou. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pressed polymer composites with defined magnetic permeability
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. David Rieger , RNDr. Petr Franče , Ing. Lucie Kullová , Ing. Marcela Čekalová
Abstrakt CZ: Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu, na bázi komerčně dostupné středně-molekulární modifikované epoxidové pryskyřice CHS EPOXY 324 aktivované diethylentriaminem a magneticky vodivého plniva, zpracovávaného technologií lisování s minimalizací pojivé fáze. Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře. Tato receptura optimalizuje složení a množství pojivé fáze, včetně granulometrického složení magneticky vodivého plniva, pro umožnění využití technologie lisování. Navrhovaný postup zaručuje optimální distribuci plniva v polymerní matrici a zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik s definovanou permeabilitou u finálního produktu.
Abstrakt EN: Research and development was focused on optimization of manufacturing technology of granular composite based on commercially available middle-molecular-weight epoxy resin CHS-EPOXY 324 hardened by diethylenetriamine and magnetically permeable filler manufactured by pressing technology with minimization of binding phase. The crucial benefit of proposed technological procedure is fixed and verified prescription. In this prescription, the composition and amount of binder is optimized, including gradation description of aggregates with magnetic permeability for pressing technology enabling. Suggested procedure warranted optimal distribution of filler and guaranteed unified mechanical characteristics and defined magnetic permeability of final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička