Přejít k obsahu


Lisované polymerní kompozity s vysokou teplotní odolností

Citace:
FRANČE, P., RIEGER, D., KOVÁŘÍK, T., KADLEC, J., POLA, M. Lisované polymerní kompozity s vysokou teplotní odolností. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pressed polymer composites with high thermal stability
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: RNDr. Petr Franče , Ing. David Rieger , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec , Michal Pola
Abstrakt CZ: Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), LD85. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií lisování s minimalizací pojivé fáze. Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře. Tato receptura optimalizuje složení a množství pojivé fáze, včetně granulometrického složení pro umožnění využití technologie lisování. Navrhovaný postup zaručuje nejen optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.
Abstrakt EN: Research and development was focused on optimization of manufacturing technology of granular composite based on commercial product of ČLUZ a.s., LD85. The puzzolana active material was used for preparation of geopolymeric matrix in high-alkaline medium by pressing technology with minimization of binding phase. The crucial benefit of proposed technological procedure is fixed and verified prescription. In this prescription, the composition and amount of binder is optimized, including gradation description of aggregates for pressing technology enabling. Suggested procedure warranted optimal distribution of granular filler and guaranteed unified mechanical characteristics of final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička