Přejít k obsahu


Receptura tepelně odolného kompozitu LDLD-500Fe pro magneticky vodivé součásti

Citace:
RIEGER, D., KOVÁŘÍK, T., FRANČE, P. Receptura tepelně odolného kompozitu LDLD-500Fe pro magneticky vodivé součásti. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The prescription of thermally stable composite LDLD-500Fe for parts with magnetic permeance
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Rieger , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , RNDr. Petr Franče
Abstrakt CZ: Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), LD85. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií míchání a volného lití na vibrační desce. Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře s definovanou permeabilitou, včetně granulometrického složení magneticky vodivého plniva. Navrhovaný postup zaručuje nejenom optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.
Abstrakt EN: Research and development was focused on optimization of manufacturing technology of granular composite based on commercial product of ČLUZ a.s., LD85. The puzzolana active material was used for preparation of geopolymeric matrix in high-alkaline medium by mixing and casting on vibrating slab. The crucial benefit of proposed technological procedure is fixed and verified prescription with defined permeability, including gradation description of aggregates with magnetic permeability. Suggested procedure warranted optimal distribution of granular filler and guaranteed unified mechanical characteristics of final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička