Přejít k obsahu


Studie zvýšení energetické účinnosti v elektrické trakci z hlediska konfigurace pevných trakčních zařízení

Citace:
BRYCHCÍN, J., DRÁBEK, P., PITTERMANN, M., SADSKÝ, J. Studie zvýšení energetické účinnosti v elektrické trakci z hlediska konfigurace pevných trakčních zařízení. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of improving energy efficiency in electric traction in terms of configuring hard traction device
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Brychcín , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jaroslav Sadský ,
Abstrakt CZ: Předmětem zprávy je poskytnutí základního přehledu o možnostech vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti v elektrické trakci z hlediska konfigurace pevných trakčních zařízení PTZ. Důraz je zde kladen zejména na aplikace v oblasti MHD (především tramvajový provoz s tím, že pro ostatní druhy MHD jsou uvedeny příslušné odlišnosti).
Abstrakt EN: The subject of the report is to provide a basic overview of the possibilities to improve energy efficiency in electric traction in terms of configuring hard traction devices PTZ. Emphasis is placed on applications in the field of public transport (especially the tram service that for other types of public transport are given appropriate differential).
Klíčová slova

Zpět

Patička