Přejít k obsahu


Internacionalizační strategie Klastru Omnipack

Citace:
ŠIMON, M. Internacionalizační strategie Klastru Omnipack. Klastr Omnipack, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Internationalisation strategy for Omnipack cluster
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Klastr Omnipack
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Prioritním cílem tohoto projektu byla tvorba internacionalizační strategie pro zajištění konkurenceschopnosti Klastru Omnipack v podmínkách zahraničního prostředí. Cílem bylo vytvoření a posílení dlouhodobých partnerství mezi vybranými subjekty v návaznosti na snahu o posílení klíčových oblastí klastrových aktivit, kterými jsou vývoj, technologický rozvoj, transfer technologií, RLZ aj. v rámci prioritních oborů, tedy výroby a zpracování plastů, výroby kartonových obalů, kovoobrábění, oblasti nových materiálů a jejich netradičního spojení.
Abstrakt EN: The priority goal of this project was creation of internationalization strategy to ensure the competitiveness of Klastr Omnipack in conditions in the foreign environment conditions. The main goal was to create and strengthen long-term partnerships between selected subjects in continuity of effort to straighten the key areas of Klastr activities, which are development, technical progress, transfer of technologies, RLZ and others within priority range - the production and processing of plastics, production of carton cases, metalworking, range of new materials and their unusual connection
Klíčová slova

Zpět

Patička