Přejít k obsahu


Vývoj systému pro evidenci dat ve výrobě

Citace:
ŠIMON, M. Vývoj systému pro evidenci dat ve výrobě. CIE, s.r.o, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of a system for production data evidence
Rok vydání: 2014
Název zdroje: CIE, s.r.o
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci tohoto výzkumu bylo provedeno rozsáhlé mapování současné evidence dat, kde byly odhaleny zásadní nedostatky v použitých metodách a výpočtech sledovaných ukazatelů. Dalším zásadním nedostatkem bylo velké množství duplicitních informací, které způsobovali nežádoucí efekty z pohledu efektivity výroby. Na základě tohoto mapování byl sestaven nový SW program pro evidenci dat ve výrobě, který byl v provozu výroby implementován.
Abstrakt EN: Within this research was carried out extensive mapping of current evidence data, where were revealed basic lacks in used methods and calculations of followed indicators. Another basic lack was large amount of duplicity informations, which caused unwanted effects in production efficiency. Based on this mapping was created new SW program for data evidence in production, which was implemented while the production was running.
Klíčová slova

Zpět

Patička