Přejít k obsahu


Inovace pracoviště a realizovaných technologických procesů ve společnosti Monteferro Hrádek, a.s.

Citace:
ŠIMON, M., BÁRDY, M. Inovace pracoviště a realizovaných technologických procesů ve společnosti Monteferro Hrádek, a.s.. CEIT CZ, s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation of workplace and implemented technological processes in the company Monteferro Hrádek a.s.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: CEIT CZ, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Marek Bárdy
Abstrakt CZ: Výzkum byl zaměřen na inovační změny na pracovišti. Jednalo se o nastavení nových technologických procesů a celkové povýšení technologického úrovně pracoviště. Výsledkem nastavení nových podmínek při technologickém zpracování (výroby a montáže) následně došlo ke značnému zvýšení produktivity.
Abstrakt EN: The research was focused on workplace innovating changes. It beard on setting new technological processes and raising the workplace technological level in general. As the result of setting new technological processing conditions (production and assembling) it came to extensive increase of productivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička