Přejít k obsahu


Inovace pracoviště a realizovaných technologických procesů ve společnosti Monteferro Hrádek, a.s. - II.

Citace:
ŠIMON, M., BÁRDY, M. Inovace pracoviště a realizovaných technologických procesů ve společnosti Monteferro Hrádek, a.s. - II.. CEIT CZ, s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation of workplace and implemented technological processes in the company Monteferro Hrádek a.s. - II.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: CEIT CZ, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Marek Bárdy
Abstrakt CZ: Na pracovišti proběhla racionalizace konkrétních oblastí. Odborná část zahrnovala podrobnou analýzu a rozbor logistických procesů a činností. Na to navazoval návrh a jednoznačný postup pro zlepšení, který vedl ke změně a úpravě technologických procesů. Díky nastavené inovaci procesů došlo jak ke zjednodušení procesů, tak ke zkrácení potřebného času na jejich realizaci.
Abstrakt EN: The rationalization of concrete areas occurred at the workplace. Specialized part included detailed analysis and breakdown of logistics processes and activities. Following suggestion and definite procedure to improve, which lead to change and modification of technological processes. Because of the processes innovation it lead to simplification of processes and to shorten the required time to realization.
Klíčová slova

Zpět

Patička