Přejít k obsahu


Implementace nových technologií - WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Citace:
ŠIMON, M., KAMARYT, T. Implementace nových technologií - WITTE Nejdek, spol. s r.o.. CEIT CZ, s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New technologies implementation - WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: CEIT CZ, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Tomáš Kamaryt
Abstrakt CZ: V rámci výzkumu byly na montážních pracovištích vytvořeny návrhy na realizaci nové technologie, změn uspořádání a standardizaci práce. Změna montážních pracovišť a naplňovaného technologického postupu zlepšila jak technologickou kázeň, tak kvalitu realizovaného procesu. Jednou z klíčových analýz byly analýzy ergonomického uspořádání pracovišť a jejich vliv na zatížení pracovníka.
Abstrakt EN: Within this research plans to realize new technology at assembly places were created, change of arrangement and standardization of work. The change of working places and filling technological process improved technological discipline as well quality of realized process. One of the key analysis were ergonomic adjustment analysis and their impact to workers workload.
Klíčová slova

Zpět

Patička