Přejít k obsahu


Implementace nových technologií II. - WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Citace:
ŠIMON, M., KAMARYT, T. Implementace nových technologií II. - WITTE Nejdek, spol. s r.o.. CEIT CZ, s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New technologies implementation II. - WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: CEIT CZ, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Tomáš Kamaryt
Abstrakt CZ: Jedná se o analýzu a vyhodnocování zlepšovacích návrhu technologického procesu vedoucí ke změně produktivity a schopnosti výroby na určitých technologických celcích. Úpravy těchto technologických celků, a s tím související úpravou celkového uspořádání výroby, následně vedly ke zjednodušení obsluhy, čímž snížily potřebný počet pracovníků obsluhy a minimalizovaly jejich potřebný čas.
Abstrakt EN: The issue is analysis and evaluation of improvement ideas in technological process leading to change productivity and ability of production at certain technological units. Modification of these technological units and modification of general organization in production lead to simplifying the operation and minimizing their required time.
Klíčová slova

Zpět

Patička