Přejít k obsahu


Vývoj a správa informačního systému

Citace:
ŠIMON, M. Vývoj a správa informačního systému. CEIT CZ, s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development and management of an information system
Rok vydání: 2014
Název zdroje: CEIT CZ, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Na základě požadavku zákazníka byl vyvinut speciální SW pro správu informací zákazníků a partnerů. Vlastní realizace spočívala v důsledném zmapování všech potřebných informací, ve zmapování jejich vzájemných souvislostí a ve zmapování požadavkům na reporty. To následně vedlo k vytvoření funkčního a datového schématu, na jehož základě byt naprogramován a vyladěn systém správy dat o zákaznících.
Abstrakt EN: Based on the costumers requirement a special SW was created to administrate information of customers and partners. Main realization consist of thorough mapping of all necessary information, in mapping their mutual relationships and mapping requirement to reports. This subsequently led to the creation of functional and data schema, on which base there was programmed and tuned the system of administration customer data.
Klíčová slova

Zpět

Patička