Přejít k obsahu


Vývoj logistického systému

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A. Vývoj logistického systému. CIE, s.r.o, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of a logistic system
Rok vydání: 2014
Název zdroje: CIE, s.r.o
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: V rámci výzkumu byla prováděna analýza činností prováděné pracovníky Small Train. Analýzy byla prováděna dle metody denního snímku dne jednotlivých pracovních pozic na vláčku. V návaznosti na to byla prováděna i analýza pracovníků vybraných pozic na příjmu a expedici. Cílem bylo zmapování a regenerace procesů v rámci logistiky. Výsledkem byl navrhnutý a vytvořený systém výpočtu logistických procesů a potřebného počtu transportních vláčků včetně stanovení tras.
Abstrakt EN: Within the research an analysis of the activities carried out by Small Train workers was carried out. Analyses were performed according to the method of daily observation of individual jobs on the train. Following this, an analysis for employees of selected positions on the intake and dispatch was conducted. The aim was to map and regenerate logistics processes. As a result a system of calculating logistic processes and the required number of transport including trains routing has been designed and developed.
Klíčová slova

Zpět

Patička