Přejít k obsahu


Závěsný čep lopatkového kola

Citace:
KUTLWAŠER, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., BÍCOVÁ, K. Závěsný čep lopatkového kola. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Suspension pin of blade wheel
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Tvorbou funkčního vzorku je proveden test funkčnosti zvoleného konstrukčního řešení. Na obrobených dílech je pak provedena série testů a zkoušek a to včetně destruktivních. Hlavním cílem je dosažení maximální únosnosti jemného závitu při zatížení šikmým tahem.
Abstrakt EN: The functional prototype tests the functionality of chosen design solution. The series of tests and proofs, including destructive ones, are done with manufactured parts. The main aim is to reach maximal bearing capacity of fine thread under an oblique tension force.
Klíčová slova

Zpět

Patička