Přejít k obsahu


Pornografie a prostituce jako jedna ze základních kategorií mravnostní trestné činnosti

Citace:
CHMELÍK, J. Pornografie a prostituce jako jedna ze základních kategorií mravnostní trestné činnosti. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : KEY Publishing s. r. o., 2014, s. 231-243. ISBN: 978-80-7418-213-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pornography and prostitution as one of the basic categories of vice crimes
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing s. r. o.
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje historickým vývojem a teoretickými východisky právní regulace a jiných forem řešení mravnostní trestné činnosti s akcentem na problematiku pornografie a prostituce.
Abstrakt EN: Chapter is devoted to the historical development and theoretical starting points of legal regulation and other forms of vice crimes solving with emphasis on issues of pornography and prostitution.
Klíčová slova

Zpět

Patička