Přejít k obsahu


Geometrická úprava zakládacího přípravku pro svařování I.

Citace:
SKLENIČKA, J., FULEMOVÁ, J., KUTLWAŠER, J., HNÁTÍK, J., BÍCOVÁ, K. Geometrická úprava zakládacího přípravku pro svařování I.. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geometric modification of welding fixture jig I.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Geometrická podoba funkčního vzorku vychází z již používaného a funkčního dílu. Hlavní geometrickou změnou je přesun polohy snímacího čidla vůči prvku zakládaného dílu. Tím dojde k zpřesnění založení, čímž dojde ke snížení zmetkovitosti svařovaných dílců.
Abstrakt EN: Geometric shape of this functional prototype comes out from currently used part. The main geometrical modification is the change of position of scanning sensor against element of fixed part. Thanks to this are the welded parts fixed precisely and the number of rejected welded parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička