Přejít k obsahu


Direct Drive of 25 MN Mechanical Forging Press

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Direct Drive of 25 MN Mechanical Forging Press. In Procedia Engineering. Vídeň: Elsevier Ltd, 2014. s. 1608-1615. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Direct Drive of 25 MN Mechanical Forging Press
Rok vydání: 2014
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: Elsevier Ltd
Autoři: Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. ,
Abstrakt CZ: V odvětví kovacích lisů se vyskytují nové s přímým pohonem. Naším cílem je zjistit jejich možnosti a ověřit jejich vlastnosti a funkce. Mechanické kovací jedno bodový lis s nominální silou 25 MN je vybrána pro příklad přímého pohonu - je silnější, než kdy vyrobený. Navrhovaný přímý pohon je řešen dvojicí točivého momentu motorů. Ty jsou spojeny s excentrickým hřídelem prostřednictvím ozubeného převodu, z důvodu potřeby snížit rychlost otáčení. Příspěvek nastiňuje konstrukční proces, včetně stanovení doby zdvihu. Snažili jsme se diskutovat otázky týkající se účinnosti navrženého stroje.
Abstrakt EN: In the branch of forging presses there are new ones with direct drive. Our aim was to find out its possibility and to validate its properties and functionality. Mechanical forging single point press with a nominal force of 25 MN is selected for the example of direct-drive – this is a more powerful than was ever produced. The proposed direct drive is solved by pair of torque motors. These are connected with eccentric shaft via a gear drive, because of need to reduce speed. The paper gives the engineering process, including determination of the time of the stroke. We tried to discus a questions about efficiency in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička