Přejít k obsahu


Komplexní algoritmus nasazování energetických zdrojů

Citace:
HERING, P., JANEČEK, E., HRYCEJ, D. Komplexní algoritmus nasazování energetických zdrojů. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A complex algorithm for optimization of the unit commitment.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. David Hrycej CSc.
Abstrakt CZ: Jedná se o software pro optimalizaci nasazování blokových i neblokových energetických zdrojů s cílem maximalizace marže při respektování reálných technických parametrů. Základní vstupní data pro optimalizaci jsou zejména parametry elektráren, ceny elektřiny, provozní parametry (disponibilita zdrojů), emisní omezení. Mezi hlavní parametry elektráren patří účinnost, minimální doba nasazení a odstávky bloku, respektive kotle či turbníny u neblokových zdrojů, maximální disponibilní množství paliva, minimální a maximální výkon bloku nebo jednotlivých turbogenerátorů a kotlů u neblokových zdrojů. Výstupem výpočtu jsou pro daný časový horizont (den až rok) hodinové časové řady výkonů jednotlivých turbogenerátorů. Nasazené výkony maximalizují marži z prodeje vyrobené elektřiny.
Abstrakt EN: Software tool makes support for the optimal unit commitment planning subject to the emission limits for up to anual optimization horizon. Input data are as follows: parameters of the power plant, expected electricity prices, operational constraints (availibility of resources, demand-supply balance constraint), emission limits. Among the main parameters of the power plant belongs: efficiency, minimum and maximal power of the unit, minimum up-time and down-time of unit, maximal available amount of fuel. The output of the software are time series of optimal power outputs of the units. Proposed solution maximizes margin from the sell of the produced electricity.
Klíčová slova

Zpět

Patička