Přejít k obsahu


Aktualizace simulátoru vozidla

Citace:
JANDA, M., STREIT, L., TALLA, J. Aktualizace simulátoru vozidla. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vehicle simulation model - update
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D. , Ing. Luboš Streit Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje aktualizaci simulačního modelu vozidla vyvinutého zejména pro dimenzování zdrojů energie na vozidle a návrhy inteligentního power managementu vozidla. Cílem je snížení výpočetní náročnosti a zrychlení průběhu simulace využitím moderního SW prostředí Matlab/Simulink.
Abstrakt EN: The report describes the update of the simulation model developed especially for vehicles in order to propose the right dimensions of the energy sources and to design the intelligent power management system. The aim is to reduce the computational cost and accelerate the simulation using modern SW Matlab / Simulink.
Klíčová slova

Zpět

Patička