Přejít k obsahu


Komplexní algoritmus optimalizace nasazování energetických zdrojů při splnění emisních omezení

Citace:
HERING, P., JANEČEK, E., HRYCEJ, D. Komplexní algoritmus optimalizace nasazování energetických zdrojů při splnění emisních omezení. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A complex algorithm for the unit commitment optimization respecting the emission constraints
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. David Hrycej CSc.
Abstrakt CZ: Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky výzkumu projektu TA02020538. Výzkumná zpráva je věnován řešení úlohy optimalizace provozu zdrojů energie založených na přeměně tepla na elektrickou energii s horizontem optimalizace až jeden rok při hodinové granularitě vstuních dat. Navržený algoritmus využívá Dantzig-Wolfeho dekompozice optimalizační úlohy na hlavní problém a řadu jednodušších subproblémů. Cílem je návrh řešení úlohy optimalizace provozu energetického zdroje s cílem maximalizovat marži při výrobě elektrické energie s ohledem na splnění požadavků na dodržení limitů emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), SO2, CO a NOx.
Abstrakt EN: The research report sumarizes the results of research and development performed under project TA02020538. The report deals with the proposal of an algorithm to support the optimal unit commitment with up to anual optimization horizon. Proposed algorithm uses the Dantzig-Wolfe decomposition and the Column generation method. The goal is to maximize margin from the sell of produced electricity energy subject to the emission limits.
Klíčová slova

Zpět

Patička