Přejít k obsahu


Golčovské pohřebiště v Golčově Jeníkově

Citace:
KILIÁN, J. Golčovské pohřebiště v Golčově Jeníkově. In Epigraphica & Sepulcralia. Praha: Artefactum, 2013. s. 211-227. ISBN: 978-80-86890-45-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Golc Burial Site in the Town of Go Wily Jenikov
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Artefactum
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Významnou kulturně-historickou dominantu Golčova Jeníkova představuje pozůstatek loretánského areálu, vybudovaného v polovině 17. století Martinem Maxmiliánem z Golče (kolem 1593 – 1653). Loreta byla stavěna již s tím, že její prostor za oltářem poslouží zakladateli a jeho choti jako pohřebiště. Jeho součástí se stal i půvabný znakově-nápisový náhrobník z bílého mramoru a nad něj zavěšená dělová koule, jistě odkaz na Golčovu hodnost generála polního zbrojmistra. Samotný pohřební prostor nevelkých rozměrů se stal na počátku roku 2010 předmětem antropologického, historického, kunsthistorického a archeologického průzkumu. Ve studii jsou představovány jeho závěry, ať již se týkají identifikace a fyziognomií tří zde pohřbených jedinců (lze předpokládat, že třetí jedinec je Anna Magdalena z Ledeburská, příbuzná Golčovy manželky) či zhodnocení nalezených funerálií; výraznějšími příklady jsou zachovalé textilie a několik dalších artefaktů, jako zlomená generálova taktovka, malý dřevěný kruh s portrétem ženy, a dvou ostrohranných zbraní. Některé objekty byly obnoveny a jsou k vidění v Golčově Jeníkově.
Abstrakt EN: An important and dominant cultural-historical site in the small town of Golcuv Jenikov located on the edge of the Vysocina Region are the remnants of the Loreto church built there in the middle of the 17th century by Martin Maxmilian of Goltz (circa 1593-1653), a general in the imperial army and an influential figure during the Thirty Years War. When the Loreto church was built it was already envisioned that the space behind the altar would be used as the burial site of the founder and his wife. It included an elegant tomb with inscriptions and symbols, with a cannon ball suspended over it in an obvious allusion to Goltz's rank as General of the Artillery. This relatively small burial site underwent anthropological, historical, art-historical, and archaeological research at the start of 2010. This study presents the findings of the research, some relating to the identity and physiognomy of the three individuals buried at this site (it is hypothesised that the third individual is Anna Magdalena of Ledebur, a relative of Goltz's wife), others stemming from an analysis of uncovered burial artefacts; some examples worth highlighting include surviving textiles and several other artefacts such as a broken general's baton, a small wooden ring with the portrait of a woman, and two sharp-edged weapons. Some of the objects were restored and are on display in Golcuv Jenikov.
Klíčová slova

Zpět

Patička