Přejít k obsahu


Finanční účetnictví

Citace:
ČERVENÝ, J. Finanční účetnictví. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 84 s. ISBN: 978-80-261-0458-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial Accounting
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Josef Červený Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Publikace Finanční účetnictví je určena pro posluchače ekonomických a technických fakult v kurzech zaměřených na oblast finančního řízení a účetnictví a dále je určena pro účetní manažery a účetní specialisty v reálných podnikatelských subjektech. Smyslem publikace je posílit úlohu účetních výstupů pro podporu manažerského rozhodování v kontextu zásadních legislativních změn účetního, daňového a korporačního práva v ČR.
Abstrakt EN: Publication Financial Accounting is created for readers of financial management and accounting courses at economical and technical faculties and also can be used by accounting managers and specialists in business. Purpose of this publication is to improve the role of accounting results in managerial decision making in the context of legislative changes in accounting, tax and corporate law.
Klíčová slova

Zpět

Patička