Přejít k obsahu


Téma holokaustu v českém internetovém antisemitismu

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Téma holokaustu v českém internetovém antisemitismu. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha : Spolek akademiků Židů, 2014, s. 267-280. ISBN: 978-80-260-7335-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Topic the Holocaust in the Czech Internet Anti-semitism
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Spolek akademiků Židů
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Kniha si všímá, že především od počátku nového milénia se výzkum holokaustu viditelně rozšiřuje vedle tradičního historického výzkumu o oblasti právní a literární vědy, etnologie (antropologie), orální historie, ošetřovatelství, pedagogiky, politologie, psychologie, religionistiky, teatrologie atd. Do jaké míry mohou tyto "nové" obory obohatit naše společné poznání či přinést nové argumenty "zavedeným" oborům je otázkou, k níž má tato monografie přispět.
Abstrakt EN: The topic of Anti-semitism spectaculary spread from the beginning of the New Millenium. It contents not only traditional historical research but also the questions of law science, ethnology, pedagogy, writing, politology, psychology, history of religion etc. This monography asks how could these new disciplines help to brong a new knowledges.
Klíčová slova

Zpět

Patička