Přejít k obsahu


Sada příložek ze speciálního plastu POM-C NATUR

Citace:
SKLENIČKA, J., FULEMOVÁ, J., KUTLWAŠER, J., BÍCOVÁ, K. Sada příložek ze speciálního plastu POM-C NATUR. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A set of fishplates made from special POM-C NATUR plastic
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Sada příložek slouží k ustavení podsestavy svařence výfukového systému při měření. Hlavním cílem funkčního vzorku je ověření vhodného určení stykových ploch mezi přípravkem a měřenou podsestavou pro její přesné a opakované uložení. Materiál POM-C NATUR je volen zejména z důvodu nutnosti nepoškodit měřenou podsestavu.
Abstrakt EN: The set of fishplates serves to positioning of exhaust system weldment’s sub-assembly during measurement. The main aim of the functional prototype is to verify the choice of contact areas between measurement device and the measured sub-assembly for its precise and repeatable positioning. POM-C NATUR material is chosen because the measured sub-assembly of the exhaust system must not be damaged.
Klíčová slova

Zpět

Patička