Přejít k obsahu


Speciální tvarový trn pro tváření trubek za studena

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., BÍCOVÁ, K. Speciální tvarový trn pro tváření trubek za studena. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special shaped plug for pipe’s cold forming
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Speciální tvarový trn je určen pro tváření trubek do definovaného zakřivení tak, aby bylo možné jejich přivaření do výfukového systému v takové orientaci, která odpovídá sestavnému výkresu výfukového systému. Hlavním úkolem je získat nejen správnou geometrii trnu, ale rovněž i jeho rozměry a to včetně tolerancí tvaru.
Abstrakt EN: This special shaped plug is designated for forming of pipes into defined bends so that is possible to weld the pipe to exhaust system in orientation in accordance to assembly drawing of exhaust system. The main aim is to get correct plug’s geometry but also its dimensions and geometrical tolerances.
Klíčová slova

Zpět

Patička