Přejít k obsahu


Ustavovací prvky pláště katalyzátoru pro dovaření přípojných matic

Citace:
SKLENIČKA, J., KUTLWAŠER, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J. Ustavovací prvky pláště katalyzátoru pro dovaření přípojných matic. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Positioning elements of catalyst converter’s cover for welding the connecting nuts
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Funkční vzorek se skládá ze tří samostatných tvarových upínek sloužících k uchycení pláště katalyzátoru při vaření přípojných matic. Důraz je kladen zejména na tvarovou přesnost, kvalitu obrobeného povrchu a v neposlední řadě na volbu vhodného materiálu. Vzhledem k potřebě opakovaného přesného ustavení byla jako optimální materiál vybrána cementační ocel ČSN 14220 a to včetně cementace a následného kalení.
Abstrakt EN: The functional prototype consists of three individual clamps, which serve to clamping of catalyst converter’s body during welding the connecting nuts. The stress is putted on the geometric accuracy, quality of surface and last but not least, the choice of suitable material. Because the repeatable precise positioning is needed, the carburizing steel ČSN 14220 was chosen as optimal material including its case-hardening.
Klíčová slova

Zpět

Patička