Přejít k obsahu


Studie vlivu FVE na potřeby aktivace PpS v ES ČR a studie dopadů plánovaných změn PpS

Citace:
JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, E. Studie vlivu FVE na potřeby aktivace PpS v ES ČR a studie dopadů plánovaných změn PpS. ČEPS a. s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The RES impact on needs and activation of ancillary services and impact of planned changes AnS
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ČEPS a. s.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Zpráva obsahu dvě studie: Studie vlivu FVE na potřeby aktivace PpS v ES ČR, Studie potřeb regulačních rezerv podle nové metodiky ENTSO-E LFCR.
Abstrakt EN: The report include two analyses: the study on the RES impact on activation of ancillary services and the study on AnS needs according to new ENTSO-E LFCR policy.
Klíčová slova

Zpět

Patička