Přejít k obsahu


Doba Škrétova mládí v české historiografii nového tisíciletí

Citace:
KILIÁN, J. Doba Škrétova mládí v české historiografii nového tisíciletí. In Karel Škréta (1610-1674): dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. Praha : Národní galerie, 2013, s. 79–86. ISBN: 978-80-7035-518-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Age of Škréta´s Youth in Czech Historiography of the New Millennium
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní galerie
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Dobou Škrétova mládí byla třicetiletá válka a příspěvek sumarizuje nejzásadnější české historiografické práce, které o ní v posledním desetiletí vznikly. Nejprve jsou zmíněny edice pramenných materiálů, zasahujících do let 1618-1648. Následuje stručný výčet odborných sympózií a poté již přehled konkrétních monografií k tématu.
Abstrakt EN: Škréta´s youth coincided with the period of the Thirty Years´ War. This paper summrizes the most influential Czech historiographic works written on the subjekt during the last decade. Initially mentioned are the editions of archival materials dating from 1618-1648. Then follows a brief enumeration of scholarly symposia and a survey of specific monographs dealing with this theme.
Klíčová slova

Zpět

Patička