Přejít k obsahu


Jan Beck. Kariéra císařského důstojníka a lucemburského guvernéra

Citace:
KILIÁN, J. Jan Beck. Kariéra císařského důstojníka a lucemburského guvernéra. Theatrum historiae, 2013, roč. Neuveden, č. 13, s. 31-75. ISSN: 1802-2502
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Johann Beck. Career of an imperial Officer and the Governor of Luxembourg
Rok vydání: 2013
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se věnuje společenskému vzestupu a vojenské kariéře někdejšího jízdního posla lucemburské provinciální rady Jana Becka (1588–1648), který se stal postupně baronem, lucemburským guvernérem a polním maršálem, stejně jako majitelem řady nemovitostí v rodném vévodství i v Českém království. Pozornost je věnována rovněž jeho vojenským vlastnostem a schopnostem, pozoruhodným úředním i privátním stavebním aktivitám, přízni duchovním řádům a potomkům, jimiž jeho rod vymřel.
Abstrakt EN: The study deals with the social rise and military career of a former cavalry messenger of the Luxembourg provincial council, Johann Beck (1588-1648), who gradually became a baron, the governor of Luxembourg and a field marshal as well as the owner of a lot of real estates both in his native duchy and in the Bohemian Kingdom. Attention is also paid to his military qualities and abilities, remarkable administrative and private building activities, fondness for religious orders and the descendants by whom his lineage died out.
Klíčová slova

Zpět

Patička