Přejít k obsahu


Valdštejnský historik a sběratel Hermann Hallwich

Citace:
KILIÁN, J. Valdštejnský historik a sběratel Hermann Hallwich. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2013, roč. Neuveden, č. 21, s. 69-78. ISSN: 1803-6066
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wallenstein Historian and Collector Hermann Hallwich
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Hermann Hallwich, historiography, politics, 19th century, Wallenstein, collecting Hermann Hallwich (1838–1913) patří k nejvýznamnějším německým historikům z českých zemí i k výrazným postavám rakouské politické scény poslední čtvrtiny 19. století. Už na počátku 70. let předminulého století pronikl jako poslanec do rakouského parlamentu a zařadil se ke skupině německých liberálů, jíž zůstal věrný po celý život. Ve svém díle, ovlivněném Höflerem, Leopoldem von Ranke a pozitivismem se věnoval především historii rodného kraje, Liberce a Liberecka, primárně ovšem císařskému vojevůdci Albrechtovi z Valdštejna. Sepsal několik knih s valdštejnskou a příbuznou tématikou a zasloužil se o vydání obrovského množství archivních dokumentů k této problematice. Nezanedbatelná byla i jeho role sběratelská.
Abstrakt EN: Hermann Hallwich (1838-1913) is one of the most important German historians from Czech lands as well as one of the outstanding persons of the Austrian political scene of the last quarter of the 19thcentury. Yet at the beginning of the 1870s he penetrated as a member of the Austrian parliament and joined a group of German liberals, to which he remained faithful throughout his life. In his work, influenced by Höfler, Leopold von Ranke and positivism, he dealt mainly with the history of his native region, the town of Liberec, and the Liberec Region, but he primarily dedicated his work to the imperial commander Albrecht von Wallenstein. He wrote several books on Wallenstein and related topics, and contributed to the publication of huge amounts of archival documents on this issue. Not negligible was also his role as a collector.
Klíčová slova

Zpět

Patička