Přejít k obsahu


Pauperizace městského obyvatelstva ve válečných 30. a 40. letech 17. století aneb poznámky k jednomu paradigmatu

Citace:
KILIÁN, J. Pauperizace městského obyvatelstva ve válečných 30. a 40. letech 17. století aneb poznámky k jednomu paradigmatu. In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha : Historický ústav, 2013, s. 148-164. ISBN: 978-80-7286-225-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pauperization of urban Population during the Thirty Years´ War or remarks on one paradigm
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se selektivně pokouší o komparativní analýzu ekonomických poměrů některých středoevropských měst a jejich obyvatel v jednotlivých letech třicetileté války. Vybráno bylo několik konkrétních příkladů měst i v nich žijících jednotlivců ze zemí současného Německa, Rakouska, Švýcarska a Česka, které sice nelze označit za reprezentativní vzorek, jejichž hospodářská situace však může naznačit existující rozdíly, ukázat konjunkturu nebo naopak obraz bídy, zhroucení a zmaru.
Abstrakt EN: A comparative analysis of the economic situation in some towns of Central Europe and thein inhabitants during the Thirty Years´ War is selectively made in the study. Some cities in what is now Germany, Austria, Switzerland and Czech Republic and their inhabitants have been selected which, although they do not constitute a representative pattern, may illustrate through their economic situation the existing differences, show a boom or misery, collapse, and destruction.
Klíčová slova

Zpět

Patička