Přejít k obsahu


Wladimir Kaminer – der „gute Russe“ aus Berlin

Citace:
MEHNERT, E. Wladimir Kaminer – der „gute Russe“ aus Berlin. In Wie viele Sprachen spricht die Literatur?: deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Wien : Praesens, 2014, s. 108-124. ISBN: 978-3-7069-0759-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Wladimir Kaminer – the “good” Russian from Berlin
Rok vydání: 2014
Místo konání: Wien
Název zdroje: Praesens
Autoři: Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert
Abstrakt CZ: Kaminerem od roku 2000 v rychlém sledu publikovaných 18 knih, udělalo z německého autora s rusko – židovskými kořeny, literárního zázračného hocha. Svůj ironický pohled nechává potulovat ze supranacionální lokality na tehdejší a dnešní venkovany a objevuje mnoho kuriozit – ale nepřipojuje tradičním ruským- případně německým obrazům žádné nové elementy. Hodnotu jeho knih nelze popřít, stejně tak jako jeho talent k mediálnímu sebehodnocení nebo jeho zásluhy na odbourání vzájemných předsudků – ale jeho posavadních uměleckých děl (Euvres zůstává za touto kulturní hodnotou značně pozadu.
Abstrakt EN: Kaminer’s since 2000 published 18 books have made the German author of Russian-Jewish origin quickly to a literary prodigy. From a supranational location, he uses an ironic view of current and former origins and discovers some curiosity – but he adds no new elements to the traditional Russian/German images. We can challenge the entertainment value of his books as well as his self promotion or his contribution to the reduction of diverse prejudices – but the cultural value of his previous books still remains.
Klíčová slova

Zpět

Patička