Přejít k obsahu


Istorija Rossiji

Citace:
KOROSTENSKI, J. Istorija Rossiji. 1. vyd. Kirov : Raduga-Press, 2014, 246 s. ISBN: 978-5-906544-41-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: rus
Anglický název: History of Russia
Rok vydání: 2014
Místo konání: Kirov
Název zdroje: Raduga-Press
Autoři: Doc. Mgr. Jiří Korostenski CSc.
Abstrakt CZ: Monografie Historie Ruska je tematicky zaměřena na ruskou historii a česko-ruské vztahy. Největší pozornost je věnována analýze klíčových událostí a vývojových trendů z období let 1861 – 1945. Zkoumané období totiž patří ke stěžejním nejen z hlediska ruské, ale i české a evropské historické perspektivy. Uvedené historické souvislosti jsou v monografii podrobeny rozboru, v němž jsou též využity poznatky ze sociologie, psychologie, historického zeměpisu, filozofie, kulturologie a dalších disciplín. Práce se opírá nejen o respektovanou vědeckou literaturu z oboru, ale využívá i časopisecké články a memoárovou literaturu, z čehož pramení interdisciplinární povaha monografie.
Abstrakt EN: The monograph is devoted to the segment of Russian history from the middle of the 19th century until the end of the second world war in the background of Czech-Russian relations. Its purpose was to analyze the major events. The wording of the responses was built taking into account not only new journal articles and literature, and also using the methods of related disciplines, as for example political science, sociology and others. On the basis of such interdisciplinary research can be done partial conclusions. This approach has contributed to some of the key facts of history to supplement the already existing facts or restate old conclusions.
Klíčová slova

Zpět

Patička